Visa L-1A, E1/E2, EB-1C

Thị Thực L-1A

Thị thực L-1A là  dạng thị thực không nhập cư có thể đạt được trong thời hạn 3 tháng - nhanh hơn rất nhiều so với thị thực EB-5. Khi có được thị thực L1-A, nhà đầu tư và gia đình của nhà đầu tư có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời hạn 7 năm. Đây là dạng thị thực dành cho nhà đầu tư muốn sống và làm việc tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng, hãy cân nhắc nếu Quý khách hàng thoả mãn điều kiện để đạt được thị thực L-1A.

Nếu Quý khách hàng chưa từng nghe về thị thực L-1A, chúng tôi xin tóm tắt sơ lược, đây là loại thị thực dành cho nhà quản lý hoặc  nhà điều hành trong công ty hoạt động tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Cách đơn giản nhất để có được lợi ích từ chương trình thị thực L-1A là đầu tư một doanh nghiệp mới (hoặc “Khởi nghiệp”), hoặc mua lại ít nhất 51% cổ phần của một doanh nghiệp hiện có tại Hoa Kỳ. Để đạt được điều này nhà đầu tư cần thoả mãn các điều kiện sau đây:

- Làm việc tại vị trí quản lý hoặc điều hành tại công ty nước ngoài ít nhất một năm trong khoảng thời gian 3 năm gần nhất

- Thiết lập một doanh nghiệp có mối quan hệ “đủ điều kiện” với công ty ở nước ngoài

- Doanh nghiệp phải hiện diện tại Hoa Kỳ

- Vị trí làm việc tại doanh nghiệp ở Hoa Kỳ là dành cho nhà quản lý hoặc nhà điều hành

- Doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ có thể cho thấy rằng doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho vị trí là nhà quản lý hoặc nhà điều hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thị thực L-1A được phê duyệt.

Tại sao chọn L-1A

Như chúng tôi đã đề cập ở trên rằng, Visa L-1A có thể đạt được nhanh chóng và có thời gian sử dụng lên tới 7 năm. Những lợi ích khác bao gồm:

- Không hạn chế số lượng thị thực L-1A được cấp

- Có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư (Ví dụ: thị thực EB-5) sau khi có được thị thực L-1A

- Vợ/chồng và con của nhà đầu tư cũng có thể được sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Quý khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu gì.

Thị thực E-1/E-2

Công dân của một số quốc gia nhất định có đủ điều kiện để có thị thực E-1 hoặc E-2, giống như thị thực L-1A, thị thực E-1 hoặc E-2 có thể đạt được một cách nhanh chóng. Một khi các điều kiện yêu cầu về doanh nghiệp được hoàn tất, sau đó sẽ phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ đặt tại nước sở tại, và có thể được chấp thuận và thông qua ngay trong ngày phỏng vấn.

Thị thực E là loại thị thực không nhập cư và thường có thời hạn 5 năm và có thể được gia hạn nhiều lần (không giới hạn) miễn là doanh nghiệp vẫn được duy trì hoạt động. Thị thực E chỉ được cấp cho công dân của một số quốc gia nhất định. Thật không may, công dân Việt Nam và Trung Quốc không thuộc diện được cấp loại thị thực này.

Chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách hàng cả 02 loại thị thực E-1 và E-2, trên thực tế thì nhiều nhà đầu tư dễ dàng đáp ứng điều kiện theo diện thị thực E-2, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung chi tiết hơn về thị thực E-2 hay còn gọi là thị thực “Nhà Đầu Tư Hiệp Ước”. Một cách dễ hiểu, Quý khách hàng phải là chủ doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và có khả năng lãnh đạo nó. Các yêu cầu khác bao gồm:

- Sở hữu ít nhất 50% doanh nghiệp

- Cho thấy được nguồn vốn đầu tư có được là hợp pháp (nhưng KHÔNG nghiêm ngặt như EB-5)

- Cho thấy được ý định rời khỏi Hoa Kỳ sau khi thời hạn cư trú tại Hoa Kỳ kết thúc.

Tại sao chọn E-2?

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, thị thực E-2 có thể đạt được một cách nhanh chóng (trong vòng 1 đến 2 tháng) và có thể gia hạn nhiều lần. Những lợi ích khách bao gồm:

- Không giới hạn số lượng thị thực E được cấp

- Có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư (ví dụ: thị thực EB-5) sau khi có được thị thực E

- Vợ/chồng và con cái cũng có thể được sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu gì về thị thực E.

EB-1C

EB-1C là diện thị thực nhập cư, có thể phân biệt rõ so với thị thực L-1A và E. Quý khách hàng có thể đạt được thị thực này trong khoảng thời gian chưa tới 12 tháng.

Điều kiện yêu cầu để có được thị thực này tương tự với thị thực L-1A. Một cách ngắn gọn, thị thực EB-1C là loại thị thực dành cho nhà điều hành hoặc nhà quản lý trong công ty hoạt động tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Để đạt được thị thực này, cần phải cho thấy được:

- Làm việc tại vị trí quản lý hoặc điều hành tại công ty nước ngoài ít nhất một năm trong khoảng thời gian 3 năm gần nhất

- Doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ là chi nhánh hoặc công ty con của công ty nước ngoài

- Doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ vẫn đang hoạt động và có thu nhập kinh doanh

- Vị trí trong doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ là nhà quản lý hoặc nhà điều hành

- Doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ có thể cho thấy rằng doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho vị trí là nhà quản lý hoặc nhà điều hành.

Tại sao chọn EB-1C?

EB-1C được hưởng nhiều lợi ích và quyền lợi như EB-5, tuy nhiên không tốn nhiều thời gian chờ đợi. Ngoài ra những lợi ích khác bao gồm:

- Không giới hạn số lượng thị thực được cấp

- Quyền lợi được sống, làm việc và học tập hoặc nghỉ ngơi tại bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ

- Con cái được nhận vào các trường công với mức học phí giống như công dân Hoa Kỳ

- Quyền được bảo lãnh thân nhân để thường trú

- Có đủ tiêu chuẩn để nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm thường trú

- Vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể được sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Quý khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu gì liên quan đến thị thực L-1A, E, hoặc EB-1C

 

Tin khác

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW