Dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý đầy đủ, tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật: tư vấn định cư/ Di trú Hoa Kỳ...

Thị Thực EB5

Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm nhà đầu tư cùng với gia đình của họ thành công trong việc định cư tại Hoa Kỳ thông qua việc được cấp thị thực đầu tư EB-5. Chúng tôi giải quyết tất cả các khía cạnh trong quá trình xử lý hồ sơ EB-5, từ tư vấn các thủ tục, xem xét năng lực đầu tư EB-5 của khách hàng, đến nộp mẫu đơn thị thực cũng như tư vấn về phỏng vấn thị thực. Với đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với khách hàng trong mỗi bước tiến.

Visa L-1A, E1/E2, EB-1C

Thị thực L-1A là  dạng thị thực không nhập cư có thể đạt được trong thời hạn 3 tháng - nhanh hơn rất nhiều so với thị thực EB-5. Khi có được thị thực L1-A, nhà đầu tư và gia đình của nhà đầu tư có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời hạn 7 năm. Đây là dạng thị thực dành cho nhà đầu tư muốn sống và làm việc tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng, hãy cân nhắc nếu Quý khách hàng thoả mãn điều kiện để đạt được thị thực L-1A.

Các loại Visa khác

Khách hàng có công tác ngắn hạn tại Hoa Kỳ? Hoặc có kế hoach học tập tại bất kỳ trường đại học nào tại US? Chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ khách hàng để có được Visa tại Hoa Kỳ bao gồm Visa B1/B2 và Visa F1

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW