Dự án

Dự án EB5

Hiện nay, có hàng trăm dự án EB-5 tại Hoa Kỳ hiện nay đang tìm kiếm nhà đầu tư. Trong những năm gần đây rất nhiều dự án EB-5 thường liên quan đến xây dựng như xây dựng khu phức hợp văn phòng, khách sạn, hoặc nhà hàng. Những dự án này trong nhiều trường hợp có nhiều điểm nỗi bật là có thể tạo ra nhiều công việc thông qua chi phí xây dựng dự án. Nếu công trình được hoàn thành theo đúng kế hoạch, nhiều công việc sẽ được tạo ra - điều này là rất quan trọng, bởi vì tâm điểm của EB-5 là sự đầu tư từ các nhà đầu tư để tạo ra việc làm cho công dân Hoa Kỳ.

Luật Sư David Enterline tại Hội Thảo Các Vấn Đề Liên Quan Đến Định Cư Hoa Kỳ

David Enterline phát biểu tại Hội nghị đầu tư định cư Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 và 19 tháng 4 và giải thích bản tin thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như các ngày ưu tiên có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Việt Nam.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW