Hoạt động nỗi bật của Luật sư Enterline

Luật sư David Enterline thường xuyên tham gia các hội nghị và hội thảo về EB-5 và những sự kiện liên quan đến định cư Hoa Kỳ diễn ra tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Philippines và các quốc gia khác.

Luật sư Enterline tham gia làm khách mời tư vấn về  định cư Mỹ EB5 tại Hồ Chí Minh lần thứ nhất

Luật sư David Enterline làm khách mời phát biểu tại hội thảo USIS  lần 2 tại thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư David Enterline phát biểu tại hội thảo về định cư và giáo dục ở Mỹ tại Đài loan vào tháng 5 năm 2016

Phỏng vấn luật sư Enterline về định cư  Hoa Kỳ EB5 trong sự kiện OIIF tại Beijing Trung Quốc tháng 9 năm 2014

Luật Sư Enterline trình bày về vấn đề đầu tư và quản lý tại nước ngoài trong diễn đàn đầu tư Quốc tế tháng 5/2015.

Luật Sư David Enterline phát biểu tại sự kiện quỹ thẻ xanh hàng năm- tháng 10 năm 2015

Luật Sư Wen phát biểu tại hội thảo Inventec Application tại Đài Loan

Dưới đây là thông tin những hội nghị, hội thảo Luật sư David Enterline của WTW tham gia với vai trò là diễn giả.

- Tháng 11/2017 – thành viên đoàn thảo luận – “Đánh giá thị thực E2 và các hướng nhập cư Hoa Kỳ khác"- Hội nghị về đầu tư di trú - ASEAN tại Bangkok, Thái Lan

- Tháng 11/2017 – thành viên đoàn thảo luận – “Tìm hiểu về các cách đầu tư và định cư tại Hoa Kỳ”

- Hội nghị về đầu tư di trú – Đông Á – Hồng Kông

- Tháng 6/2017 – Hội nghị về luật EB-5– Bắc Kinh

- Tháng 6/2017 – Hội thảo EB-5– Mumbai, Bangalore, Delhi

- Tháng 4/2017 – thành viên nhóm thảo luận và người phát biểu – Hội trợ triển lãm ILW EB-5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tháng 3/2017 – Đơn vị tổ chức – Chuỗi sự kiện của WTW– hội thảo một ngày giới thiệu các dự án thuộc chương trình EB-5 cho các tư vấn di trú tại Đài Bắc, Đài Loan.

- Tháng 2/2017 – Trưởng nhóm thảo luận – thảo luận về EB-5 – Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ (AILA), chi hội Bangkok, Hội nghị lãnh sự hàng năm lần thứ 5 tại Chennai, Ấn Độ

- Tháng 1/2017 – tham dự – Tạp chí nhà đầu tư EB5 EB-5 & Hội nghị đầu tư di trú

- Tháng 12/2016 – Hội nghị về luật EB-5 tại Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 12/2016 – diễn giả – Tập đoàn bất động sản Juwai.com; Hội nghị Cuộc sống trên đất Mỹ – Trình bày về lựa chọn thị thực L-1 cho nhà đầu tư

- Tháng 11/2016 – Đơn vị tổ chức – Chuỗi sự kiện của WTW – hội thảo một ngày giới thiệu các dự án thuộc chương trình EB-5 cho các Bên Tư vấn Di trú tại Đài Bắc, Đài Loan

- Tháng 10/2016 – Hội nghị về luật EB-5 – thành phố Hồ Chí Minh, phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam

- Tháng 10/2016 – Hội nghị về luật EB-5 tại Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 10/2016 – Thành viên đoàn thảo luận - "Các vấn đề thường gặp trong marketing cho các nhà đầu tư tại những thời điểm không cụ thể”– Hội nghị đầu tư thường niên EB-5 lần thứ 6 của Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ tại Los Angeles, California

- Tháng 6/2016 – Đơn vị tổ chức – Chuỗi sự kiện của WTW – hội thảo một ngày giới thiệu các dự án thuộc chương trình EB-5 và cơ hội kinh doanh L-1/E-2 cho các Bên Tư vấn Di trú tại Đài Bắc, Đài Loan

- Tháng 3/2016 – Trưởng nhóm thảo luận – thảo luận về EB-5 - Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ (AILA), chi hội Bangkok, Hội nghị hàng năm lần thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tháng 3/2016 – Đơn vị tổ chức – Chuỗi sự kiện của WTW – hội thảo một ngày giới thiệu các dự án thuộc chương trình EB-5 cho các Bên Tư vấn Di trú tại Đài Bắc, Đài Loan

- Tháng 10/2015 – Thành viên đoàn thảo luận – Thảo luận EB-5 – Hội nghị các nhà đầu tư Quỹ Thẻ Xanh tại Phoenix, Arizona

- Tháng 10/2015 – Trưởng đoàn thảo luận - "Làm thế nào để quảng bá EB-5 ra toàn thế giới" – Trao đổi về thị trường EB-5 hàng năm của Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ tại Dallas, Texas 

- Tháng 8/2015 – tham dự - Hội nghị EB-5 của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ tại Las Vegas, Nevada

- Tháng 8/2015 – Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải

- Tháng 8/2015 – Hội nghị về luật EB-5 và diễn giả – Cáp Nhĩ Tân

- Tháng 7/2015 – Hội nghị về luật EB-5 – Tây An

- Tháng 5/2015 – Hội nghị về luật EB-5 – Đài Bắc, Hồng Kông, Hạ Môn

- Tháng 4/2015– Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải

- Tháng 3/2015 – diễn giả – “thị thực không định cư mở rộng (B-1/B-2 và F-1) cho người Trung Quốc và thời gian chờ thị thực” và “quan tâm của nhà đầu tư cũng như xu hướng dự án thuộc chương trình EB-5 2015” - Diễn đàn Đầu tư Nước ngoài và Quản lý Tài sản Quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc 

- Tháng 3/2015 – Trưởng nhóm thảo luận – Thảo luận về EB-5 – Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ (AILA), Chi hội Bangkok, Hội nghị thường niên lần thứ 3 tại Manila, Phi-lip-pin

- Tháng 1 – Hội nghị về luật EB-5 tại Bắc Kinh

- Tháng 10/2014 – diễn giả – “Tư duy toàn cầu: Cạnh tranh từ chương trình đầu tư di trí và đa dạng thị trường cho các nhà đầu tư” – Trao đổi về thị trường EB-5 thường niên lần thứ 4 của Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ, San Francisco, California

- Tháng 9/2014 – diễn giả –“Các yếu tố chính giúp các nhà đầu tư lựa chọn dự án EB-5” và “Quan tâm của nhà đầu tư và xu hướng dự án thuộc chương trình EB-5” - Diễn đàn Đầu tư Nước ngoài và Quản lý Tài sản Quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc

- Tháng 8/2014 – tham dự - Hội nghị EB-5 của Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ EB-5 tại Chicago, Illinois

- Tháng 8/2014 – Hội nghị về luật EB-5 – Bắc Kinh

- Tháng 6/2014 – Hội nghị về luật EB-5 – Thành Đô

- Tháng 4/2014 – Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu và Thâm Quyến

- Tháng 3/2014 – tham dự - Hội nghị Đầu tư ở Hoa Kỳ 2013 (Thượng Hải) EB-5

- Tháng 2/2014 – thành viên thảo luận; nhóm thảo luận EB-5 – Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ (AILA), chi hội Bangkok, Hội nghị thường niên lần thứ 2 tại Bangkok, Thái Lan

- Tháng 1/2014 – Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải

- Tháng 12/ 2013 – Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải

- Tháng 12/ 2013 – Hội nghị về luật EB-5 - Trịnh Châu

- Tháng 11/ 2013 – Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 10/2013 – thành viên đoàn thảo luận - Hội nghị thường niên của Đoàn Luật sư New York, Hoa Kỳ Phiên họp thời vụ quốc tế tại Hà Nội, Việt Nam

- Tháng 9/2013 – tham gia triển lãm – triển lãm thương mại và đầu tư quốc tế Trung Quốc phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ và Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ

- Tháng 6/2013 – tham dự - Diễn đàn Đầu tư quốc tế EB-5 và Phát triển Kinh tế hàng năm lần thứ ba của Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ, Las Vegas, Nevada

- Tháng 3/2013 – tham dự - Invest in America 2013 (Shanghai) EB-5 Summit

- Tháng 12/2012 – tham dự – Triển lãm đầu tư EB- 5 tại Bắc Kinh do Hội nghị Luật Di trú tài trợ - Bắc Kinh

- Tháng 7/2012 – Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 6/2012 – Hội nghị về luật EB-5 – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tháng 5/2012 – diễn giả – “Yêu cầu cơ bản để được cấp thị thực theo diện EB-5” và “Những hiểu nhầm thường gặp liên quan đến luật di trú Hoa Kỳ” - Triển lãm di trú quốc tế Trung Quốc 2012 tại Thiên Tân, Trung Quốc

- Tháng 5/2012 – thành viên đoàn thảo luận – “Hồ sơ nhà đầu tư: Quan sát quốc tế” - Diễn đàn Đầu tư quốc tế EB-5 và Phát triển Kinh tế hàng năm lần thứ 2 của Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ tại Laguna Hills, CA

- Tháng 3/2012 – diễn giả - " Thu hút vốn đầu tư EB-5 tại Trung Quốc và Hàn Quốc " – Tập đoàn kinh doanh Artisan tại Portland, Oregon

- Tháng 3/2012 – tham dự – " Mở khóa nguồn vốn nước ngoài thông qua Chương trình EB-5 của chính phủ Hoa Kỳ" – tham dự - Portland, Oregon

- Tháng 3/2012 - Hội nghị về luật EB-5 - Bắc Kinh

- Tháng 2/2012 – tham dự - Hội nghị Đầu tư vào Hoa Kỳ EB-5 năm 2012 (Thượng Hải)

- Tháng 2/2012 - Hội nghị về luật EB-5 - Thành Đô

- Tháng12/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải

- Tháng11/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng10/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Bắc Kinh

- Tháng 9/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải, Ôn Châu

- Tháng 7/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 6/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Bắc Kinh, Tô Châu

- Tháng 6/2011 - Hội nghị về luật EB-5 - Thiên Tân

- Tháng 5/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải, Phúc Kiến

- Tháng 4/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Hạ Môn

- Tháng 2/2011 – diễn giả – “Hội thảo về phát triển và quảng bá cho chương trình EB-5” tại Las Vegas, Nevada

- Tháng 1/2011 - Hội nghị về luật EB-5 – Hạ Môn

- Tháng 11/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Vũ Hán, Bắc Kinh, Thượng Hải

- Tháng 10/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Bắc Kinh, Tế Nam, Thanh Đảo

- Tháng 9/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 9/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải, Nam Kinh

- Tháng 8/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 6/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Trung Sơn, Giang Môn

- Tháng 5/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Bắc Kinh

- Tháng 3/2010 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 3/2009 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 2/2009 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 9/2008 – Giảng viên - Đào tạo cấp phép của Hiệp hội Tư vấn Di trú Đài Loan – khảo sát cơ bản về Luật Di trú Mỹ

- Tháng 8/2008 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến, Fuzhou

- Tháng 7/2008 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến, Trường Sa

- Tháng 5/2008 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến

- Tháng 4/2008 - Hội nghị về luật EB-5 – Quảng Châu, Thâm Quyến, Hạ Môn

- Tháng 11/2007 - Hội nghị về luật EB-5 – Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Vũ Hán

Tin khác

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW