Trung tâm vùng EB-5 và các Nhà đầu tư nộp đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ để thách thức chính sách phân bổ thị thực

Một nhóm hơn 450 nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc đã đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ để thách thức Cơ quan Công dân và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) phân bổ thị thực theo loại thị thực EB-5 dành cho người nước ngoài (đầu tư định cư EB-5) trong một nỗ lực để giảm bớt việc tồn đọng thị thực và thời gian chờ đợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc tăng lên. Vụ kiện cáo buộc rằng cách USCIS phân bổ thị thực theo loại thị thực EB-5 là không chính xác và cần được thay đổi.

Theo chính sách hiện hành của USCIS, một thị thực được cấp cho nhà đầu tư và mỗi thành viên gia đình phụ thuộc. Theo phương pháp này, một gia đình bốn người sẽ sử dụng bốn thị thực. Điều này rất quan trọng vì có khoảng 10.000 thị thực EB-5 được cấp mỗi năm, và đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, nhu cầu cao đến mức một nhà đầu tư Trung Quốc và gia đình của họ bắt đầu quá trình này có thể đợi đến 15 năm để có thị thực . Vụ kiện tìm kiếm để có được phán quyết tư pháp rằng việc cấp thị thực EB-5 phải được thực hiện như một thị thực cho mỗi nhà đầu tư bao gồm cả người phụ thuộc của họ. Điều này sẽ giải phóng được 10.000 thị thực sẽ được cấp cho nhiều nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ.

Vụ kiện được dựa trên thảo luận tại Quốc hội vào thời điểm ban hành luật thị thực EB-5 (theo Đạo luật nhập cư năm 1990) cho rằng mục đích của các nhà lập pháp là việc cấp thị thực phải được thực hiện như một thị thực cho mỗi nhà đầu tư bao gồm cả người phụ thuộc. Hầu hết các bên liên quan trong ngành EB-5 hy vọng rằng phương pháp phân bổ này có thể được áp dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phương thức phân bổ thị thực này được sử dụng cho tất cả các loại thị thực nhập cư theo sở thích của gia đình và việc làm nên không có dấu hiệu rõ ràng trong hồ sơ quốc hội, có vẻ như chính sách USCIS này không bị đảo ngược.

Đừng sớm nghĩ đến kết quả thành công. Một vụ kiện như thế này về một vấn đề quan trọng như vậy có lẽ sẽ mất nhiều năm để đạt được một kết luận cuối cùng. Tất nhiên, một nhà đầu tư Trung Quốc vẫn có thể cạo râu trong nhiều năm chờ đợi nếu vụ kiện thành công.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Việt Nam như thế nào? Rất khó để dự đoán liệu kết quả thành công có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian chờ đợi 6 năm cho các nhà đầu tư Việt Nam nộp đơn I-526 hay không bởi vì có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang chờ đợi, nhưng với 7% EB-5 thị thực được bảo đảm cho Việt Nam, hoặc 700 thị thực, chỉ tính cho nhà đầu tư và không phải tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể giảm thời gian chờ đợi chỉ trong một năm hoặc có thể là không.

Nguồn: nhóm dịch WTWCT

Tin khác

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW