Hội Nghị Xúc Tiến Đầu Tư Di Trú Hoa Kỳ - Gặp Gỡ Luật Sư David Enterline Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Di Trú.

David Enterline, Luật Sư đang hành nghề tại Hãng Luật Thương Mại Đài Bắc WTW, sẽ có mặt tại Hội nghị Xúc tiến Đầu Di trú sắp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18 – 20 tháng 4 năm 2018. Hội nghị sẽ bao gổm các phiên thảo luận và các điểm nhấn từ các chuyên gia hàng đầu về sự phát mới nhất trong lĩnh vực đầu tư di trú. Đây là một dịp tốt để bạn tham dự buổi hội nghị cùng Luật sư David và các chuyên gia trong ngành với mạng lưới và các phiên thảo luận về Đầu tư nhận Thẻ Thường Trú/Quốc Tịch. 

Nội Dung Của Chương Trình 

Ngày Hội Nghị thứ nhất– Thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018

09:00    Chairman’s         opening         remarks The Honourable Jean-Francois Harvey, Global Managing Partner, Harvey Law Group

09:00   Chủ tịch phát biểu khai mạc

Ngài Jean-Francois Harvey, Luật sư Điều hành Toàn cầu, Harvey Law Group

09:10   State    of    the    industry    address The Honourable Jean-Francois Harvey, Global Managing Partner, Harvey Law Group

09:10   Về tình hình của ngành

Ngài Jean-Francois Harvey, Luật sư Điều hành Toàn cầu, Harvey Law Group

09:30   Assessing the Growing appetite for Investment Migration in Vietnam

The Honourable Jean-Francois Harvey, Global Managing Partner, Harvey Law Group Sylvie Ma, Managing Partner, Henley & Partners Vinh Dang, Director, Khai Phu Investment & Migration Agency

Tony Le, Chief Development Officer, Victory Investment Consultants

09:30   Đánh giá nhu cầu đang gia tăng đối với Đầu tư di

trú tại Việt Nam

Ngài Jean-Francois Harvey, Luật sư Điều hành Toàn cầu, Harvey Law Group

Sylvie Ma, Luật sư Điều hành, Henley & Partners Vinh Dang, Giám đốc, Khai Phu Investment & Migration Agency

Tony Le, Giám đốc phụ trách phát triển, Victory Investment Consultants

10:10   Understanding the Mentality of the Japanese HNWI

Yayoi Ashikaga, Managing Director, AOM Visa Consulting

10:10 Thấu hiểu tâm lý của cá nhân siêu giàu Nhật Bản Yayoi Ashikaga, Giám đốc điều hành, AOM Visa Consulting

10:35   Morning coffee

10:35   Nghỉ giải lao

11:05             How to effectively manage and utilize dual citizenship – strategies for the Vietnamese client Charlie Peter Savva, Director, Head of Investment Immigration, C. Savva & Associates Ltd

11:05    Tối ưu hóa hiệu quả song tịch và các chiến lược cho khách hàng Việt Nam

Charlie Peter Savva, Giám Đốc phụ trách Đầu tư Di

trú, Savva & Associates Ltd

11:35   Due diligence and tracing funds Guillaume Matz, Lawyer, Harvey Law Group

11:35   Thẩm định và chứng minh tài chính Guillaume Matz, Lawyer, Harvey Law Group

12:00   The Changing Face of EB-5 and its impact on Vietnamese investors

Bernard Rojano, Principal, Xecute Business

Solutions

12:00    Những thay đổi chương trình EB-5 và tác động đến các nhà đầu tư Việt Nam

Bernard Rojano, Chủ tịch, Xecute Business

Solutions

David Enterline, Of Counsel, Taipei Comercial Law Firm

David Enterline, Of Counsel, Taipei Comercial Law Firm

12:40   Project Spotlight

12:40   Trọng tâm dự án

12:50   Networking Lunch

12:50   Tiệc trưa

13:45   Identifying the key trends for EB-5 visa applications and FDI in the U.S.

Moderator: Guillaume Matz, Lawyer, Harvey Law Group

Mehron Azarmehr, Principal, Azarmehr Law Group David Enterline, Of Counsel, Taipei Commercial Law Firm

13:45   Xác định xu hướng chủ yếu của các hồ sơ thị thực EB-5 và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hoa Kỳ Moderator: Guillaume Matz, Lawyer, Harvey Law Group

Mehron Azarmehr, Chủ tịch, Azarmehr Law Group David Enterline, Of Counsel, Taipei Commercial Law Firm

14:25   The Intelligent Investor's Guide to the US Steve Corbin, Legal Consultant, Harvey Law Group

14:25   Chỉ dẫn cho nhà đầu tư thông minh vào Hoa Kỳ

Steve Corbin, Legal Consultant, Harvey Law Group

14:50             Prince Edward Island Provincial Nominee Program Stephen Lockyer, Managing Director, Confederation Partners

14:50   Đầu tư tại Canada - Liên bang, tỉnh bang và các hướng đầu tư khác dành cho doanh nhân Stephen Lockyer, Giám đốc Điều hành, Confederation Partners

15:10   Afternoon Tea

15:10   Trà chiều

15:40   The symbiotic relationship between wealth management, tax/estate planning and citizenship by investment in the age of transparency.

Carlyle Rogers, Managing Director, Carlyle Rogers Legal Consultants Fze

15:40   Quan hệ tương hỗ giữa quản lý tài sản, kế hoạch thuế / bất động sản và đầu tư định cư giữa thời đại minh bạch.

Carlyle Rogers, Giám đốc Điều hành, Carlyle Rogers Legal Consultants Fze

16:10   Pre-tax planning for US immigration

16:10    Hoạch định thuế cho nhập cư Hoa Kỳ

16:35   The Common Reporting Standard and its impact on the investors from Vietnam

Ntoudi Mouyelo, Head of South East Asia & Africa Markets, Wintrust Asia Pacific Pte

16:35   Bộ quy định Tiêu chuẩn thông tin chung (CRS) và tác động đến các nhà đầu tư Việt Nam

Ntoudi Mouyelo, Phụ trách thị trường Đông Nam

Á và Châu Phi, Wintrust Asia Pacific Pte

17:00   Closing remarks from Chair

17:00    Bế mạc

17:05   End of Day One and Networking Drinks

17:05   Kết thúc Ngày đầu tiên và tiệc networking

 

Ngày thứ 2- Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018

09:00   Chairman’s opening remarks

Sylvie Ma, Managing Partner, Henley & Partners

09:00   Chủ tịch phát biểu khai mạc

Sylvie Ma, Luật sư Điều hành, Henley & Partners

09:10   Caribbean Spotlight – Grenada Robert Martin, NTL

09:10   Caribbean Spotlight – Grenada Robert Martin, NTL

09:20   Panel: An exploration of investment opportunities from the Caribbean. A business, tax and wealth friendly environment for the Vietnamese client Moderator: Sylvie Ma, Managing Partner, Henley & Partners

Les Khan, CEO, St.Kitts-Nevis Citizenship by Investment Unit

Nestor Alfred, CEO, CIP Saint Lucia Kaisha Ince, Chair, Grenada Citizenship by Investment          Committee Ambassador Emmanuel Nanthan, Director,

Citizenship by Investment Unit (CIU), Dominica

09:20   Thảo luận: Khám phá các cơ hội đầu tư vùng Caribê. Môi trường ưu đãi cho hoạt động kinh doanh, thuế & thân thiện đối với khách hàng Việt Nam

Moderator: Sylvie Ma, Luật sư Điều hành, Henley & Partners

Les Khan, Tổng Giám Đốc, St.Kitts-Nevis Citizenship by Investment Unit

Nestor Alfred, Tổng Giám Đốc, CIP Saint Lucia Kaisha Ince, Chair, Grenada Citizenship by Investment                Committee Ambassador Emmanuel Nanthan, Director, Citizenship by Investment Unit (CIU), Dominica

10:00   Vanuatu Development Support Program (DSP) –

The Asia-Pacific based CBI initiative

James Elcocke-Harris, Managing Director, Vanuatu Information Centre, Official Appointed DSP Citizenship Representative

10:00              Chương trình Hỗ trợ Phát triển Vanuatu (DSP) – Sáng kiến CBI khu vực Châu Á Thái Bình Dương James Elcocke-Harris, Giám đốc Điều hành, Trung tâm Thông tin Vanuatu, Đại diện về quốc tịch cho chương trình DSP được chỉ định chính thức

10:20   Pathways to Residency by Investment in Singapore

Gordon Chin, Lead Consultant, Emego Migration Consulting Singapore

10:20   Giới thiệu chương trình định cư đầu tư tại Singapore

Gordon Chin, Chuyên gia Tư vấn cao cấp, Emego Migration Consulting Singapore

10:40   Morning coffee

10:40   Nghỉ giải lao

11:10   Cyprus Citizenship & Residency by Investment – a quick, efficient and effective pathway to Europe Charlie Peter Savva, Director, Head of Investment Immigration, C. Savva & Associates Ltd

11:10              Cyprus Citizenship & Residency by Investment – a quick, efficient and effective pathway to Europe Charlie Peter Savva, Giám đốc phụ trách Đầu tư Di trú, Savva & Associates Ltd

11:30   Project Spotlight

Michel Verdy, Country Manager Vietnam and South East Asia, Aristo Developers

11:30   Trọng tâm dự án

Michel Verdy, Country Manager Vietnam and South East Asia, Aristo Developers

11:40   Latest Updates on Malta: Residency, Citizenship and Investment Opportunities

Luana Cuschieri, Lawyer, Global Information Consulting Group

11:40   Cập nhật thông tin mới nhất về Malta: Cơ hội cư

trú, quốc tịch và đầu tư

Luana Cuschieri, Lawyer, Global Information Consulting Group

12:00   The progress of the CBI programmes and ‘what’s next’ for the Malta programme

Nicky Gouder, Tax and Private Clients Partner, ARQ Group

12:00   The progress of the CBI programmes and ‘what’s next’ for the Malta programme

Nicky Gouder, Tax and Private Clients Partner, ARQ Group

12:20   Introducing the Italian Investor Visa Olderigo Fantacci, Partner, Deloitte

12:20   Giới thiệu về Thị thực Đầu tư Ý

Olderigo Fantacci, Partner, Deloitte

12:40   Investment in Portugal – and a comparison of Europe’s leading citizenship and residency programmes

Dominic Volek, Head Southeast Asia, Henley & Partners

12:40    Đầu tư vào Bồ Đào Nha – và sự so sánh với các chương trình định cư và nhập quốc tịch hàng đầu của châu Âu

Dominic Volek, Phụ trách khu vực Đông Nam Á, Henley & Partners

13:00   Networking Lunch

13:00   Tiệc trưa

14:00    The Greek Golden Visa

Ambassador Mr. Ioannis Raptakis, Greek Embassy

14:00    Thị thực Vàng của Hy Lạp

Ambassador Mr. Ioannis Raptakis, Greek Embassy

14:20   UK Tier 1 investor programme - Reviewing the UK as  a  favourable   option   post   Brexit Mark Chowdhry, Partner, Baxters International

14:20 Chương trình nhà đầu tư Tier 1 của Vương quốc Anh – Anh quốc là lựa chọn được yêu thích thời hậu Brexit

Mark Chowdhry, Partner, Baxters International

14:45    The French Tech Visa

Guillaume Matz, Lawyer, Harvey Law Group

14:45    Thị thực Pháp theo chương trình công nghệ

Guillaume Matz, Lawyer, Harvey Law Group

15:00    Gaining residency and citizenship under Australia’s

Significant Investor scheme

James Hall, Managing Director, ANZ Migration

15:00    Cư trú và quốc tịch theo chương trình Nhà đầu tư Tài năng

James Hall, Giám đốc Điều hành, ANZ Migration

15:25   Afternoon Tea

15:25   Tiệc trà

15:55   New Zealand for migrant Investors: What does NZ have to offer?

Desmond Ang, Managing Director, Global Migration Solutions

15:55   New Zealand đối với nhà đầu tư nhập cư: đề nghị gì từ New Zealand?

Desmond Ang, Giám đốc Điều hành, Global Migration Solutions

16:20             Post-Migration: Maximizing Your Investment Through Other Business Opportunities Matthew Pajares Yngson, The Hon. Executive

Director and Envoy for Diplomatic Affairs, Eastern Caribbean-Southeast Asia Economic and Cultural Chamber

16:20   Sau khi di cư: Tối ưu hóa đầu tư của bạn thông qua các cơ hội đầu tư khác

Matthew Pajares Yngson, Giám Đốc Điều Hành kiêm Phái viên phụ trách đối ngoại , Phòng Kinh tế và Văn hóa Đông Caribe và Đông Nam Á

16:40   Closing remarks from Chair

16:40   Bế mạc từ Chủ tịch

16:50   End of conference

16:50   Kết thúc Hội thảo

 

Buổi làm việc sau Hội thảo – Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018

Start: 9:00

 

A Review of the Common Reporting Standard –

what is it and why has it been introduced

A Review of the International Tax Compliance Regulations – understanding the international tax landscape

Who will be monitored?

What type of information will be collected and disclosed?

Which assets are not subject to monitoring?

How is monitoring conducted?

Who is most likely to be affected by CRS?

What can expatriates do to ensure their compliance?

What are the risks in sharing information and data?

 

 

Finish: 13:00

Bắt đầu : 09:00

 

Khái quát về Bộ tiêu chuẩn thông tin chung ( CRS) -

đó là gì và vì sao được giới thiệu

Rà soát các quy định về tuân thủ quốc tế. Tìm hiểu về tình hình thuế quốc tế

 

Ai sẽ bị giám sát?

Loại thông tin nào sẽ được thu thập và tiết lộ?

 

Tài sản nào không thuộc đối tượng giám sát?

Giám sát được thự hiện như htế nào?

Ai sẽ có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi CRS?

người nước ngoài có thể làm gì để đảm bảo tuân thủ các quy định trên?

Những rủi ro trong việc chia sẽ thông tin & dữ liệu là gì?

 

Kết thúc: 13:00

 

Cách Thức Đăng Ký!!

 

Chương trình

 

Giá thường

 

Hội Nghị 2 ngày

 

2.595 Đô la Mỹ

Hội Nghị 2 ngày (dành cho các tổ chức có trụ sở chính tại Việt Nam)

 

1.996 Đô la Mỹ

Mỗi gói bao gồm việc tham dự tất cả các buổi hội thảo, các buổi tiệc và việc đón tiếp trong những ngày bạn chọn.

Đăng ký xin liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại +852 2219 0111 hoặc email info@beaconevents.com. Chúng tôi rất hân hạnh mang đến cho bạn chương trình đặc biệt giảm 15% giá vé tham dự Hội nghị, giảm giá theo nhóm áp dụng cho số lượng từ 3 người trở lên ở cùng một công ty.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình, tài trợ hoặc hợp tác trong buổi Hội thảo, vui lòng gửi email cho iis.team@beaconevents.com .

Tin khác

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW